Mestna občina  Ljubljana razpisuje oddajo 442 vrtičkov (s površino od 25 – 75 m 2 )v zakup na lokaciji Rakova jelša parc. št.1080/64, 1080/63,1080/46, 1080/47, 1080/48 in 1080/49 vse k.o. 1722-Trnovsko predmestje.

Rok za prijavo: 15.02.2016 priporočeno po pošti ali osebno oddano v glavno vložišče MOL do 17. ure

Odpiranje prijav:23.02.2016 ob 9. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 5. nad. soba 3

 

Povezava: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/varstvo-okolja/razpisi/101484/detail.html