Zaradi nadaljevanja del pri polaganju 20kV kablovoda Tacen- odprave posledic žledoloma na EKK omrežju bo popolna in delna zapora naslednjih cest in ulic:

                                                       popolna zapora in prekop javnih prometnih površin

CESTA CIRILA KOSMAČA in POT NA GORO

IN

 delna zapora in prekop javnih prometnih površin 

križišče CESTA CIRILA KOSMAČA-GROBELJCA-NK 8715132

in ULICA IVICE PIRJEVČEVE

 in to fazno v obdobju

od dne 19. 5. 2014 do najkasneje dne 28. 6.2014

Mesta   popolnih in delnih  zapor si lahko ogledate iz priloženih situacij :

maj-2014 3711 034-14-4 situacija 2 križišča CESTA CIRILA KOSMAČA-GROBELJCA-NK 871513

2maj 2014-3711 034-14-4 situacija 3 POT NA GORO