Dom gasilcev in krajanov Tacen, smo v letih 2012 in 2013 temeljito obnovili, saj je bil od zadnje obnove leta 1978 že pošteno zdelan. Leta 1978 so namreč takratni gasilci in krajani sam dom dozidali in ga prenovili, do tega leta dalje pa je nekako v zraku viselo tudi samo vprašanje lastnine, saj je bil tega leta podpisan samoupravni sporazum med gasilci in lokalno Dom gasilcev in krajanov Tacenskupnostjo. Do same fizične delitve lastnine, pa ob vseh zapletih, tudi sodnih postopkih med MOL in PGD Tacen, ni prišlo vse do leta 2011, ko smo si končno podali roko in se dogovorili da smo gasilci 70% lastniki objekta, MO Ljubljana pa 30% objekta, med tem ko gasilci ostajamo 100% lastnih vsega zemljišča okoli objekta. En od vzporednih dogovorov je bila tudi sama obnova v naslednjih dveh letih.

Tako smo gasilci leta 2012 pristopili k prvi fazi obnove, kjer smo v grobem uredili naslednje:

 • zamenjava garažnih vrat, za kar smo morali zgraditi tudi manjši cca.10 m2 velik prizidek,
 • ureditev ograje proti sosedu in proti Pločanski ulici,
 • na novo asfaltirali in povečali ploščad pred samim domom,
 • ter zgradili manjši dobrih 30 m2 velik objekt, ki je namenjen priročnemu skladišču, ki se enkrat letno spremeni v oder za veselico.

Celotno investicijo v višini dobrih 55.000 EUR + DDV v letu 2012 smo pokrili gasilci iz lastnih sredstev, ob delnem sofinanciranju Gasilske zveze Ljubljana v višini 7.500 eur.

Dela smo nadaljevali v letošnjem letu, ko smo po daljšem usklajevanju z MO Ljubljana, , pripravili razpis, na podlagi katerega smo izbrali izvajalca del. V grobem so bila opravljena naslednja dela:

 • zamenjava zunanjega stavbnega pohištva (32 oken in dvoje vrat),
 • objekt smo toplotno izolirali,
 • izvedli novo fasado s coklom,
 • zamenjava zunanje razsvetljavo,
 • zamenjava okenskih polic,
 • izvedba novih strelovodov,
 • izvedba naslona za postavitev gasilske lestve za izvedbo vaj in še kup drugih malenkosti (koši za smeti, kolesarnica, oglasna deska, poštni nabiralnik …).

Predračunska vrednost celotne investicije je znašala 47.000 eur + DDV, od česar nam je MOL sofinanciral tudi v resnici svoj malo manj kot 18.000 eur visok delež, ostanek pa je padel na gasilska pleča, tudi celoten presežek stroškov (8.000 eur) nad predvidenimi, saj v nasprotnem primeru ne bi imeli kolesarnice, košev za smeti, pa še česa.

Celotna investicija, če pozabimo na prostovoljne ure, pa na delo, ki smo ga opravili sami, je znašal tako v 2 letih slabih 13.000,00 EUR + DDV, od česar je MO Ljubljana pokrila 18.000 EUR. Brez dolgoletne pomoči prebivalcev Tacna in Šmartnega vsekakor obnove ne bi bilo, smo pa veseli, da vsaj naslednjih 30 let obnova zunanjosti ne bo potrebna, pa tudi energetsko bo objekt mnogo manj potraten kot je bil do sedaj. Vsekakor smo lahko ponosni tako gasilci kot krajani Tacna in Šmartnega, da smo s skupnimi močmi poskrbeli za to, da je dom precej lepši kot je bil še pred kratkim.

Primož Burgar
predsednik PGD Tacen