Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi potrditve aviarne influence pri labodih v zadevi preventivnih ukrepov za preprečevanja vnosa in širjenja aviarne influence na domačo in ostalo perutnino v  Republiki Sloveniji na podlagi sklepa Državnega  središča prebivalcem Republike Slovenije izdala

SKLEP
  da na ozemlju Republike Slovenije do preklica ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic.