JP VOKA SNAGA obvešča, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa ne bo obratovala premična zbiralnica za nevarne gospodinjske odpadke in električno ter elektronsko opremo, ki bi bila sicer na voljo v marcu in aprilu na različnih lokacijah po določenem urniku.

O nadomestnem obdobju zbiranja bo JP VOKA SNAGA uporabnike obvestila naknadno.