Agencija RS za okolje za prihodnje dni napoveduje obilnejše snežne padavine – http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/fproduct/text/).

Na spletni strani MOL   –   http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/93814/detail.html  –   so objavljena opozorila in priporočila ob močnejšem sneženju.

 

Komunalno podjetje Ljubljana ( KPL) ima organizirano dežurno službo- vodja dežurstva je dosegljiv na tel. št. 01/ 4769 213.

Dežurne službe so dolžne intervenirati samo na območju Mestne občine Ljubljana in na cestah, ki so predmet koncesijske pogodbe oziroma dogovora med KPL in MOL- Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.