Na podlagi  dovoljenja št. 3711-307/2014-2 z dne 19. september 2014, izdanega s strani MOL,MU, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

bo v obdobju od dne 24.9. do najkasneje dne 27.9.2014  delna zapora in prekop javne prometne površine na PLOČANSKI ULICI  zaradi izgradnje kanalizacijskega priključka  (rekonstrukcija) .

– 3711 307-14 situ PLOČANSKA ULICA faza 1

– 3711 307-14 situ PLOČANSKA ULICA faza 2