Na povezavi Po poplavah – kam po pomoč in kako pomagati » Mestna občina Ljubljana so zbrane informacije za vse, ki potrebujete pomoč po poplavah in vse, ki lahko pomagate. Informacije sproti dopolnjujejo.

Uradna komisija MOL, ki bo popisovala stanje škode, ki jo povrne država, bo pričela z delom 21. 8.

 

Objavljamo še javni dokument –  zabeležko sestanka župana g. Zorana Jankovića s predstavniki stanovalcev Sneberškega nabrežja, vezano na odpravljanje posledic poplav – .2023 08 14 zabeležka župan – stanovalci Sneberje . Že danes je pričela z delom tudi komisija iz 7. sklepa zabeležke in sicer v Sneberškem naselju. Nato bo opravila delo tudi drugod.

 

Dopolnjena novica:

  1. Priporočila ZRMK za sušenje in sanacijo stavb po poplavah – Letak_Sanacije_stavb_po_poplavah 20232.
  2. Saniranje vrtov in drugih zelenih površin, onesnaženih z naftnimi derivati – Ekološko najbolj ustrezno in učinkovito dekontaminiranje prsti na vrtovih, zelenicah, njiva in travnikih, ki je onesnažena z oljem, kurilnim oljem in drugimi naftnimi derivati (vse vrste ogljikovodikov), se izvede s konjskim gnojem:
  • konjski gnoj čim bolj na drobno razdrobite,
  • travo pokosite, vrtine odstranite in odvrzite v zabojnik za biološke odpadke,
  • konjski gnoj posujete po zemlji,
  • polijte ga z vodo,
  • pustite ga delovati do pomladi.

Organizmi v konjskem gnoju bodo ogljikovodike do pomladi razgradili. Spomladi zemljišče uporabljajte kot običajno. Konjski gnoj lahko nabavite v trgovinah s kmetijskim materialom in pri rejcih konj. Posamezne rejce in njihova združenja je mogoče poiskati tudi preko interneta, npr. na spletnih in družabnih straneh združenj rejcev konj (npr. https://hladnokrvnikonji.com/, https://www.haflinger-slovenija.si/, https://www.facebook.com/Slovenskozdruzenjerejcevkonjpasmeposavec/  idr.)

3. Zabeležka sestanka župana s stanovalci Sneberškega nabrežja z dne 27.8.20232023 08 27 zabeležka župan – stanovalci Sneberje. V zabeležki so navedeni  kontaktni podatki nadzornikov, na katere se lahko obrnete za nasvet in sklepi, ki se smiselno uporabljajo za vse prizadete v poplavah.