VABILO

Vabimo vas na predstavitev predloga OPPN 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471, dostop do gromoznice in načrtovane nove prometne ceste na odseku med AC Ljubljana-Šmartno mimo Gameljn, ki bo

 v četrtek 5.7.2018 ob 18.00 uri

v dvorani Doma krajanov Gameljne, Sr. Gameljne 50, Ljubljana.

Predstavitve se bo udeležil  Župan MOL gospod Zoran Janković. Na predstavitvi bodo prisotni tudi podžupan MOL gospod Dejan Crnek, predstavniki MOL MU, Oddelka za urejanje prostora, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za ravnanje z nepremičninami in predstavniki DRSI-a ter LUZ .

 

Predlog OPPN 377 Gramoznica Gameljne (odlok, stališča do pripomb) si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https: /www.ljubljana.si/assets/Uploads/7.-tocka-predlog-OPPN-377-Gramoznica-Gameljne.pdf