Občani, ki so jih prizadele poplave  v času od 21. do 24 oktobra 2014   lahko podajo prijavo škode na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora do vključno 14. novembra 2014 in sicer:

– po e-pošti ( mol. smarnagora@ljubljana.si)

– po telefonu ( 511 06 33)

– osebno( sedež ČS,Pločanska 8)

Osnovni podatki, ki jih mora posredovati prijavitelj škode so: ime in priimek , polni naslov (  ulica, hišna številka , pošta in številka pošte), telefonska številka, vrsta objekta (stanovanjski, pomožni, garaža izven objekta, večstanovanjski-blok,…) ter višina vode v objektu v cm.

Popis bo opravila  popisna komisija, kateri bo moral prijavitelj posredovati še naslednje podatke: parcelno številko in ime katastrske občine na kateri se nahaja poškodovani objekt, letnico izgradnje objekta,davčno številko, EMŠO,tloris poplavljenega objekta z izmero (kvadraturo) prostorov, ki so predmet prijave škode in fotografijo poplavljenega objekta.

 

“Prijavitelj škode, zaradi velikega števila poplavljenih objektov, o datumu in uri obiska popisne komisije NE BO posebej obveščen. V primeru odsotnosti prijavitelja škode, mu bo popisna komisija pustila obvestilo in “obrazec 4″, ki ga bo moral oškodovanec izpolniti sam in v določenem roku poslati na navedeni naslov”.