Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače. V postopku priprave sta bili proučeni dve varianti trase daljnovoda.

V zgodnji fazi umeščanja v prostor je bilo konec leta 2013 organizirano 16 predstavitev v občinah, kjer bi potekala ena od predvidenih variant.

 

 

Posredujemo   informacijo o do sedaj opravljenih aktivnostih in spoznanjih:

Priprava Državnega prostorskega načrta za prehod 220kV omrežja na 400kV od Beričevega do Divače