13. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 07. 6. 2016 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnikov 12. redne seje in 3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Pobude za spremembo OPN MOL
  3. Priprava na proračun MOL 2017 in 2018 ter rebalans 2016
  4. Strokovna ekskurzija
  5. Poročilo predsednika sveta
  6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in pobude občanov