14. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 21. 9. 2016 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

DNEVNI RED:

  1.      Potrditev zapisnika 13. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

2.      Aktivnosti med 13. in 14. sejo- prejeta in poslana pošta

3.      Priprava na proračun MOL 2017 in 2018 –predlogi za pripravo finančnih načrtov ČS in plana malih del

4.      Realizacija finančnega načrta za leto  2016

5.      Strokovna ekskurzija

6.      Poročilo predsednika sveta

7.      Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov