Občani lahko pobude in podatke o lokacijah nevarnega drevja sporočajo preko spletnega servisa “Pobude meščanov”, na e-naslov pobude@ljubljana.si ter na tel. (01) 306 12 82  in (01) 306 10 65.

Ekipe bodo delo na terenu opravljale po terminskem načrtu ter glede na vremenske razmere in varnost.