Svet četrtne skupnosti Šmarna gora v mandatu 2018 – 2022 sestavljamo:

 • Primož BURGAR (predsednik)
 • Stanislav ARTELJ (podpredsednik)
 • Alojz SUHOVERŠNIK (podpredsednik)
 • Marija MEDJA
 • Renata JERNEJC
 • Marko RAMOVŽ
 • Franc MAROLT
 • dr. Dragan MATIĆ
 • Monika MORGENSTERN VRHOVNIK
 • Mag. Alenka PIRJEVEC
 • Maja PREMRL
 • Renata ZAJC