Glede na pričete aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor-Direktorata za infrastrukturo-Sektorja za železnice na izvedbi del v okviru GSM-R projekta, ki se izvaja tudi na območju Mestne občine Ljubljana, so v prilogi podane ključne informacije o omenjenem projektu, podlagah za gradnjo ter ščitenju interesov ljudi in okolja… Uvedba (GSM-R)