Zaradi izgradnje kabelskega jaška in TP priključka  bo od 24.9.2021 do najkasneje 25.9.2021 popolna zapora pločnika in delna zapora vozišča ter prekop javne prometne površine v Spodnjih Gameljnah s h. št. 117 – v območju navedenega objekta.

Dovoljenje za zaporo je investitorju Telekomu Slovenije, d.d., Cigaletova 15,  izdal Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. Dela bo izvajal pooblaščeni izvajalec investitorja GVO, d.o.o.