12. SEJA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

bo v sredo, 25.11.2020 ob 18.00 uri, v dvorani na sedežu ČS,  Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
  2. Aktivnosti med 11. in 12. sejo- prejeta -poslana pošta
  3. Poročilo predsednika
  4. Rebalans finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2021
  5. Priprava na oblikovanje  finančnih načrtov in planov malih del  ČS Šmarna gora za leti 2022 in 2023
  6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov