IZGRADNJA PLINOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU ŠMARTNA

V času od 19.11. 2020 do najkasneje 30.5.2021 bo  na območju Šmartna – Preloge, Ul. Željka Tonija in Ingličeva ulica,  popolna in delna zapora ter prekop prometnih površin zaradi izgradnje plinovodnega omrežja. Dela se bodo izvajala fazno, kot je razvidno iz pregledne situacije. Investitor del je Energetika Ljubljana.     pregledna situacija PROM-065-2020-2 – KPL…

12 SEJA SVETA ČS ŠMARNA GORA

12. SEJA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA bo v sredo, 25.11.2020 ob 18.00 uri, v dvorani na sedežu ČS,  Pločanska 8.   DNEVNI RED: Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana Aktivnosti med 11. in 12. sejo- prejeta -poslana pošta Poročilo predsednika Rebalans finančnega načrta ČS Šmarna gora za…