22. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v četrtek, 7. 12. 2017 ob 17. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1.     Predstavitev projekta  OPPN za Gramoznico Gameljne v ČS Šmarna gora

2.    Potrditev zapisnika 21. redne in 9. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti

       Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana

3.    Aktivnosti med 21. in 22. sejo- prejeta in poslana pošta

4.     Poročilo predsednika sveta

 5.     Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov