JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU-GRAMOZNICA GAMELJNE

Od 30.11.2017 do 3.1.2018 je razgrnjeno gradivo Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne- za vzhodni del ŠG 471. Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora,MU,MOL,Poljanska 28 ( v poslovnem času: on ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17 ure…

22. SEJA SVETA ČS ŠMARNA GORA

22. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v četrtek, 7. 12. 2017 ob 17. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.   DNEVNI RED: 1.     Predstavitev projekta  OPPN za Gramoznico Gameljne v ČS Šmarna gora 2.    Potrditev zapisnika 21. redne in 9. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti        Šmarna  gora, Mestne občine…