Prijava škode zaradi spomladanske pozebe

Poziv za zbiranje prijav škode na kmetijskih pridelkih zaradi pozebe, nastale v obdobju od 3. do 7. aprila 2023. Poziv za oddajo vlog: Pozeba Seznam kmetijskih izdelkov na katerih se ocenjuje škoda Obrazec: Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih povzročene po naravni nesreči

Linija 21Z – spremenjena obvozna trasa

  Zaradi popolne prometne zapore na delu Gameljske ceste do 31. 12. 2023, oziroma do zaključka gradbenih del linija 21 vozila skrajšano, in sicer: Beričevo – Ježica (ne vozi v Gameljne) in enako v obratni smeri. Zaradi spremembe trase linij 8 in 1B, ki zaradi popolne prometne zapore na delu Ceste vstaje ne vozita do…

8. REDNA SEJA SVETA ČS ŠMARNA GORA

8. redna seja Sveta ČS Šmarna gora, bo v sredo, 11.10.2023 ob 19.00 uri, na sedežu ČS, Pločanska 8.   DNEVNI RED: Potrditev zapisnikov 7. redne seje in 1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana Aktivnosti med obema sejama – prejeta /poslana pošta Poročilo predsednika Izvrševanje FN 2023 Vprašanja, predlogi in…

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN MOL

Mestna občina Ljubljana je objavila poziv, da zbira pobude za pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del. Zbiranje poteka od 18. septembra do 5. novembra 2023.   Več o pozivu na Zbiramo pobude za spremembe OPN MOL » Mestna občina Ljubljana

INFORMACIJA ZA OŠKODOVANCE PO POLAVAH GLEDE RAČUNOV ZA ELEKTRIKO

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO je posredovalo uraden odgovor glede  računov za elektriko oškodovancem v avgustovskih poplavah, ki je sledeč: » Škodo popisujejo občinske komisije za popis škode, do 22. septembra 2023. Podatke iz obrazcev bodo vnesli v spletno aplikacijo Ajda. Iz te zbirke podatkov bo podatke o oškodovancih, na podlagi intervencijskega zakona, pridobil…