V času od 19.11. 2020 do najkasneje 30.5.2021 bo  na območju Šmartna – Preloge, Ul. Željka Tonija in Ingličeva ulica,  popolna in delna zapora ter prekop prometnih površin zaradi izgradnje plinovodnega omrežja. Dela se bodo izvajala fazno, kot je razvidno iz pregledne situacije.

Investitor del je Energetika Ljubljana.

 

 

pregledna situacija PROM-065-2020-2 – KPL – PRELOGE (PZ) – RISBE – G.0