Trajanje javne razgrnitve:  od torka, 21 aprila 2015 do petka, 22.maja 2015

Lokacije javne razgrnitve:        

  •  spletna stran http://www.ljubljana.si/
  •  na Oddelku za urejanje prostora MOL,Poljanska c. 28 v poslovnem času:ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 12. in 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14 ure
  •  na Četrtni skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8 v času uradnih ur: ob PONEDELJKIH od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob SREDAH od 8. do 12. in od 13. do 18. ure, ob PETKIH od 8. do 12.

Javna obravnava bo v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča,Dunajska 18 v četrtek, 21.5.2015 ob 18 uri– za območja ČS Šentvid, Šmarna gora, Šiška in Dravlje.

Seznam zemljiških parcel ( stanje ZKP:februar 2014), katerih namenska raba se spreminja, je objavljen na spletni strani http://www.ljubljana.si/

Pripombe in predlogi: 

  •  se lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve preko elektronskega obrazca s spletne strani e-razgrnitve,na MOL Oddelku za  urejanje prostora in na ČS-ju.
  • pripombe s prilogo se v elektronskem obrazcu oddajo kot priponka ali pa se jih prinese v poslovnem času na javno razgrnitev na Oddelek za urejanje prostora
  • lastniki nepremičnine zaradi obveščanja o stališču do njihove pripombe pripišejo tudi osebne podatke; če se ne strinjajo z objavo osebnih podatkov, morajo to povedati v pripombi
  • OBRAVNAVANE BODO SAMO PRIPOMBE, KI SE BODO NANAŠALE NA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN MOL ID ( morebitnih novih pobud se ne sprejema v obliki pripomb

Tomačenje in pojasnila:

  • Strokovno tolmačenje je organizirano na Oddelku za urejanje prostora MOL
  • Za informacije glede javne razgrnitve lahko pokličete na telefon št. 01/ 306 15 81, ki deluje v poslovnem času javne razgrnitve.