JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MOL-IZVEDBENI DEL IN OKOLJSKEGA POROČILA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPN MOL- IZVEDBENI DEL

Trajanje javne razgrnitve:  od torka, 21 aprila 2015 do petka, 22.maja 2015 Lokacije javne razgrnitve:          spletna stran http://www.ljubljana.si/  na Oddelku za urejanje prostora MOL,Poljanska c. 28 v poslovnem času:ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 12. in 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih…