Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor in Inštitut za vode Republike Slovenije

 

vabita na ozaveščevalni dogodek  KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI?

 

Katere aktivnosti izvaja država za zmanjšanje poplavne ogroženosti?

Katere evidence v povezavi s poplavami obstajajo in kako do njih?

Kako do meteoroloških in hidroloških opozoril?

Kako lahko sami čim bolj samozaščitno ravnamo v primeru poplave?

 

 

Dogodek bo v četrtek, 5. novembra 2015, ob 18. uri,v veliki sejni sobi Upravne stavbe MOL, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.

 

Na dogodku sodelujeta tudi Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

 

Vljudno vabljeni!