SEJA SVETA ČS ŠMARNA GORA

2. izredna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 03.novembra 2015 ob 19.00 uri na naslovu Šmartno 5. Dnevni red: ZEP 2016- ČS Zeleni ambasador ( dogovor o izvedbi programov, ki jih bo ČS Šmarna gora izvajala v času zelenega ambasadorstva od 1.2. do 21.2.2016) Razno

“KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI?”

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor in Inštitut za vode Republike Slovenije   vabita na ozaveščevalni dogodek  KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI?   Katere aktivnosti izvaja država za zmanjšanje poplavne ogroženosti? Katere evidence v povezavi s poplavami obstajajo in kako do njih? Kako do meteoroloških in hidroloških opozoril? Kako lahko sami čim bolj samozaščitno ravnamo…