Kljub številnim pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih v večjih skupinah, opažamo, da se nekateri še vedno zbirajo na odprtih igriščih, tudi otroških in drugih športnih površinah.

Pozivamo vse,upoštevajte navodila vlade RS in se izogibajte druženju v VEČJEM ŠTEVILU.

Starši! Pojasnite svojim otrokom nevarnost medsebojnega druženja v teh razmerah.

Do preklica je ZAPRTO igrišče pri Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro, zaprta so tudi vsa druga šolska igrišča in zunanje športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana, kjer je to fizično mogoče.

UPOŠTEVAJTE ZAPORE IN OBVESTILA NA IGRIŠČIH, NE PLEZAJTE ČEZ OGRAJE ALI NA KAKŠEN DRUG NAČIN DOSTOPAJTE DO NJIH!