INFORMACIJA ZA STAREJŠE

Na Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, s podporo MOL in predstavnikov drugih javnih zavodov v MOL v času izrednih razmer vzpostavljao poseben program preprečevanja osamljenosti starejših meščank in meščanov MOL  na daljavo – po telefonu. Vzpostavljena je kontaktna številka 01 24 20 605 (od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure), kamor ljudje…

OBVESTILO GLEDE IGRIŠČ

Kljub številnim pozivom in sprejetju ukrepov, katerih namen je zmanjšanje druženja otrok in odraslih v večjih skupinah, opažamo, da se nekateri še vedno zbirajo na odprtih igriščih, tudi otroških in drugih športnih površinah. Pozivamo vse,upoštevajte navodila vlade RS in se izogibajte druženju v VEČJEM ŠTEVILU. Starši! Pojasnite svojim otrokom nevarnost medsebojnega druženja v teh razmerah.…