Elektro energetsko omrežje, ki je bilo močno poškodovano ob nedavni vremenski ujmi, predvsem na tistih daljnovodih, ki potekajo čez gozdno področje in zaradi česar je večje število odjemalcev Tacna dolgotrajno ostalo brez električne energije, bo Elektro Ljubljana saniral. Poškodovane odseke daljnovodov se bo interventno nadomestilo z zemeljskimi kablovodi po nadomestnih trasah.

V okviru intervencijskih del za končno sanacijo EE omrežja na območju Tacna, bo občasno spremenjena prometna ureditev oziroma zapora posameznih odsekov cest ter občasne, v naprej najavljene prekinitve dobave električne energije.

Pri izvedbi gradbenih in elektromontažnih del, prosimo za strpnost in razumevanje.