Obvestilo o delih za končno sanacijo EE omrežja na območju Tacna

Elektro energetsko omrežje, ki je bilo močno poškodovano ob nedavni vremenski ujmi, predvsem na tistih daljnovodih, ki potekajo čez gozdno področje in zaradi česar je večje število odjemalcev Tacna dolgotrajno ostalo brez električne energije, bo Elektro Ljubljana saniral. Poškodovane odseke daljnovodov se bo interventno nadomestilo z zemeljskimi kablovodi po nadomestnih trasah. V okviru intervencijskih del…