1. marcem 2020  je na nekaterih območjih spremenjen urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Novi dnevi praznjenja zabojnikov na teh območjih so razvidni iz spodnje tabele.

Dneve praznjenja zabojnikov lahko občani preverijo na več načinov, in sicer:

  • na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja zabojnikov za tekoči mesec;
  • prek spletne aplikacije Moji odvozi, ki je na voljo na spletni strani www.mojiodpadki.si;
  • prek brezplačnega SMS-opomnika, ki uporabnika dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (na voljo prek spletne aplikacije Moji odvozi);
  • prek brezplačne mobilne aplikacije Moji odpadki.Občani lahko za dodatne informacije pokličejo naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00 ali nam pišejo na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si.

 

Četrtna skupnost Vrsta odpadkov Dan praznjenja Datum prvega odvoza po novem urniku
Šmarna gora (Zg., Sr., Sp. Gameljne)

 

mešani komunalni odpadki petek 6.3.2020
embalaža četrtek 5.3.2020
Šmarna gora (Tacen) mešani komunalni odpadki torek 10.3.2020
embalaža ponedeljek 9.3.2020

 

Kontakt: Vanja Fabjan – vodja projektov ,  JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,  Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana,  T    +386 (1) 4779 659