OBVESTILO O SPREMEMBI URNIKA PRAZNJENJA ZABOJNIKOV ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE IN EMBALAŽO

S 1. marcem 2020  je na nekaterih območjih spremenjen urnik odvoza mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Novi dnevi praznjenja zabojnikov na teh območjih so razvidni iz spodnje tabele. Dneve praznjenja zabojnikov lahko občani preverijo na več načinov, in sicer: na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja zabojnikov za tekoči mesec; prek spletne aplikacije Moji odvozi, ki je na…