Zaradi izgradnje sekundarnega vodovoda za objekt »Dvojčki Gameljne« Sp. Gameljne 2f-2g bo popolna in delna zapora in prekop javne prometne površine in sicer:

 

                             in to fazno v obdobju od dne 29. 10. 2021 do najkasneje dne 8. 11. 2021,

 

 

                      in to za 2 dni v obdobju od dne 29. 10. 2021 do najkasneje dne 8. 11. 2021,