POPOLNA IN DELNA ZAPORA IN PREKOP JAVNE PROMETNE POVRŠINE -SPODNJE GAMELJNE 2F-2G

Zaradi izgradnje sekundarnega vodovoda za objekt »Dvojčki Gameljne« Sp. Gameljne 2f-2g bo popolna in delna zapora in prekop javne prometne površine in sicer:   delna zapora SPODNJE GAMELJNE – situacija 1 in situacija 2                              in to fazno v obdobju od dne 29. 10. 2021 do najkasneje dne 8. 11. 2021,     popolna zapora…

ZAČASNA PROMETNA UREDITEV -ZGORNJE GAMELJNE

V obdobju od 02.11.2021 do najkasneje 01.11. 2022 bo zaradi ureditve začasnega gradbiščnega uvoza in izvoza ( v času dovoza viška zemeljskega izkopa materiala z brežin Malega grabna v gramoznico Gameljne, v sklopu » PROTIPOPLAVNE UREDITVE POREČJA GRADAŠČICA- ETAPA 1A«)  na cesti JP720552 v Zgornjih Gameljnah veljala začasna prometna ureditev.   Situacija prometne ureditve