Na regionalni cesti R3-639/1141 (skozi Šmartno) je predvidena ureditev ceste in izgradnja pločnikov. Zaradi dolgotrajnih težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč za ureditev omenjenega odseka, se je Direkcija RS za ceste v dogovoru s ČS Šmarna gora odločila za izdelavo idejne zasnove (IDZ) s spremembami obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI. Idejna zasnova vsebuje spremenjene rešitve na kritičnih območjih, kjer na podlagi projektnih rešitev zemljišč ni bilo mogoče sporazumno pridobiti. V projektnih rešitvah bodo vsebovani tudi ukrepi za umirjanje prometa. Poleg tega je projekt razširjen z ureditvijo pločnika do priključka za ribnik v dolžini ca. 500 m.