Prenova ceste skozi Šmartno

Na regionalni cesti R3-639/1141 (skozi Šmartno) je predvidena ureditev ceste in izgradnja pločnikov. Zaradi dolgotrajnih težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč za ureditev omenjenega odseka, se je Direkcija RS za ceste v dogovoru s ČS Šmarna gora odločila za izdelavo idejne zasnove (IDZ) s spremembami obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI. Idejna zasnova vsebuje spremenjene rešitve na…

Ambrozija

Mestna občina Ljubljana je naročila izvedbo popisa škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia na območju mesta Ljubljana. Rezultate za našo četrtno skupnost si lahko ogledate na tem zemljevidu.