15. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 11. 10. 2016 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1.       Potrditev zapisnika 14. redne in 4. izredne seje  Sveta  ČS Šmarna gora, MOL
2.      Aktivnosti med 14. in 15. sejo- prejeta in poslana pošta

3.      Osnutek finančnih načrtov četrtne skupnosti Šmarna gora za leti  2017 in 2018

4.      Poročilo predsednika sveta

5.      Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov