SEJA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

15. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v torek, 11. 10. 2016 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.   DNEVNI RED: 1.       Potrditev zapisnika 14. redne in 4. izredne seje  Sveta  ČS Šmarna gora, MOL 2.      Aktivnosti med 14. in 15. sejo- prejeta in poslana pošta 3.      Osnutek finančnih načrtov četrtne skupnosti Šmarna gora za…