Ocenjevanje delne škode na objektih zaradi posledic žleda

Delno škodo, ki jo je povzročil žled (padec drevesa) na objektih  med 20.januarjem in 10. februarjem 2014, bo popisana in ocenjena, zato lahko občani najkasneje do 7. marca 2014 prijavijo škodni dogodek: 1. na sedežu četrtne skupnosti,Pločanska 8 2. v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana, e-naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si 3. Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo tel. 306…