SEJA SVETA ČS ŠMARNA GORA

11. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v ponedeljek, 21.03.2016 ob 18. uri na Pločanski 8. DNEVNI RED: Potrditev zapisnika 10. redne seje   Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana Potrditev dokumentov zaključnega računa za leto 2015 Priprava na Dan ČS Izvrševanje finančnega načrta za leto 2016- predlogi Pododborov pri Svetu ČS Pobude,…