PONOVNI SKLIC 25. SEJE SVETA ČS ŠMARNA GORA

25. redna seja Sveta ČS Šmarna gora bo v četrtek, 13.10.2022 ob 18. uri na sedežu ČS, Pločanska 8.     DNEVNI RED: Pregled in potrditev zapisnikov 24. redne in 8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana Aktivnosti med 24. in 25. sejo- prejeta -poslana pošta Poročilo predsednika Izvrševanje finančnega načrta…