V času od 4.1.2021 do 30.11. 2021 bodo na območju Šmartna – Ulica Jožeta Štruklja, Šmarnogorska pot, Pšatnik in Gustinčičeva ulica po fazah potekale popolne zapore in prekop javnih prometnih površin zaradi izgradnje javne kanalizacije v sklopu aglomeracij. Investitor del je Mestna občina Ljubljana, izvajalec je Prenova -Gradbenik d.o.o.

Krajani se za vsa morebitna vprašanja v zvezi s potekom del obračajte na začasni elektronski naslov: obmocje21.smartno@ljubljana.si.

Dodatne informacije za pridobitev soglasja k priključitvi in priključitev na javno kanalizacijo lahko dobite:

  • na spletnem naslovu http://www.vokasnaga.si/informacije/postopek-za-priključitev
  • v sprejemni pisarni, tel. št.:01 58 08 382 (postopek pridobitve soglasja)
  • v službi priključkov, tel. št.:051 634-095- g. Robert Rutar (postopek priključitve na izveden kanalizacijski priključek)

 

situacije ŠMARNO POD ŠMARNO GORO

Seznanitev občanov z izvedbo projekta dograditve javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE MOL za območje Šmartna