DODATNE INFORMACIJE PRI SANACIJI POSLEDIC POPLAV

Pomoč Mestne občine Ljubljana prebivalcem poplavljenega območja pri sanaciji posledic –          praznjenje greznic je brezplačno do 5 m3. Praznjenje greznic naročite na brezplačni modri številki 080 86 52 vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7. – 20. ure. –          izredni odvoz kosovnih odpadkov bo izvedla SNAGA. Odpad odložite na običajen način. Odvoz bo izveden v…