Sporočanje lokacij nevarnega drevja

Občani lahko pobude in podatke o lokacijah nevarnega drevja sporočajo preko spletnega servisa “Pobude meščanov”, na e-naslov pobude@ljubljana.si ter na tel. (01) 306 12 82  in (01) 306 10 65. Ekipe bodo delo na terenu opravljale po terminskem načrtu ter glede na vremenske razmere in varnost.

Velika nevarnost lomljenja drevja

Vse sprehajalce opozarjamo, da je hoja po Šmarni gori, Rožniku, Grajskem griču, Golovcu in v bližini gozdnega roba zaradi lomljenja dreves smrtno nevarna, zato do preklica odsvetujemo hojo na vseh območjih, kjer so drevesa! Nevarnosti na gozdnih pešpoteh (Golovcu, Grajski grič, Tivoli, Rožnik, Šmarna gora,…) bodo pristojne službe odstranjevale potem, ko bodo odstranile nevarnosti na…

Poziv lastnikom dreves

Mestna občina Ljubljana poziva vse lastnike gozdov, sadnega in okrasnega drevja ter grmičevja ob javnih poteh in občinskih cestah ter drugi komunalni infrastrukturi, naj drevje in grmičevje ustrezno znižajo in prirežejo. Pojav velike količine žleda po vsej Sloveniji je tudi priložnost, da ponovno pozovemo lastnike vseh gozdov, sadnega in okrasnega drevja ter grmičevja ob javnih…

Odstranjevanje posledic žleda in snega

Sneg in led sta v minulih dneh povzročila precejšnjo škodo na območju celotne MOL. Drevesa se lomijo, nekatere ceste so zaprte, motena je oskrba z elektriko. Pristojne službe so nenehno na terenu! Poškodovano drevje Žled je povzročil pravo razdejanje v ljubljanskih gozdovih in parkih. Odstranjevanje podrtega drevja in polomljenega vejevja poteka na območju celotne MOL.…

Božično novoletni koncert

Pevke in pevci mešanega pevskega zbora Kulturno umetniškega društva Tacen vas vabijo na božično novoletni koncert v nedeljo, dne 5. januarja 2014 ob 18:00 uri v dvorani Doma krajanov in gasilcev v Tacnu. Vabilo na božično novoletni koncert (PDF datoteka)

Praznični sejem

V soboto, 21. decembra, se bo od 16:00 do 20:00 na cesti pred šmarsko cerkvijo odvijal praznični sejem s programom za vse starosti in z domačimi izdelki. Poleg palačink, čaja, kuhanega vina in ostalih dobrot bo “domač” tudi program: 17:00 – 17:15 otroški pevski zbor OŠ Šmartno (prvošolčki) 17:15 – 17: 30 taborniški program in…

Sol za posipanje poledenelih tal

Tako kot vsako zimo lahko občanke in občani MOL dobijo brezplačno sol za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Prebivalci Mestne občine Ljubljana lahko od ponedeljka 18. novembra na sedežu KPL, Tbilisijska 61, brezplačno prevzamejo 15 kg soli za posipanje proti poledici. Izkazati se morajo z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so občani…

Prenova ceste skozi Šmartno

Na regionalni cesti R3-639/1141 (skozi Šmartno) je predvidena ureditev ceste in izgradnja pločnikov. Zaradi dolgotrajnih težav pri pridobivanju potrebnih zemljišč za ureditev omenjenega odseka, se je Direkcija RS za ceste v dogovoru s ČS Šmarna gora odločila za izdelavo idejne zasnove (IDZ) s spremembami obstoječe projektne dokumentacije PGD, PZI. Idejna zasnova vsebuje spremenjene rešitve na…