Cestne zapore na območju ČS Šmarna gora

POT NA GORO: -delna zapora in začasna prometna ureditev od 24.2.2014- 15.3.2014 zaradi polaganja elektro kabla GAMELJSKA CESTA: – popolna zapora in začasna prometna ureditev  od 4.3.2014- 22.3.2014 zaradi izvedbe elektro jaškov in polaganja kabelske kanalizacije na odseku Gameljska cesta, Dunajska cesta in Cesta 24. junija.

Ocenjevanje delne škode na objektih zaradi posledic žleda

Delno škodo, ki jo je povzročil žled (padec drevesa) na objektih  med 20.januarjem in 10. februarjem 2014, bo popisana in ocenjena, zato lahko občani najkasneje do 7. marca 2014 prijavijo škodni dogodek: 1. na sedežu četrtne skupnosti,Pločanska 8 2. v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana, e-naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si 3. Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo tel. 306…

Obvestilo o delih za končno sanacijo EE omrežja na območju Tacna

Elektro energetsko omrežje, ki je bilo močno poškodovano ob nedavni vremenski ujmi, predvsem na tistih daljnovodih, ki potekajo čez gozdno področje in zaradi česar je večje število odjemalcev Tacna dolgotrajno ostalo brez električne energije, bo Elektro Ljubljana saniral. Poškodovane odseke daljnovodov se bo interventno nadomestilo z zemeljskimi kablovodi po nadomestnih trasah. V okviru intervencijskih del…

Sporočanje lokacij nevarnega drevja

Občani lahko pobude in podatke o lokacijah nevarnega drevja sporočajo preko spletnega servisa “Pobude meščanov”, na e-naslov pobude@ljubljana.si ter na tel. (01) 306 12 82  in (01) 306 10 65. Ekipe bodo delo na terenu opravljale po terminskem načrtu ter glede na vremenske razmere in varnost.

Velika nevarnost lomljenja drevja

Vse sprehajalce opozarjamo, da je hoja po Šmarni gori, Rožniku, Grajskem griču, Golovcu in v bližini gozdnega roba zaradi lomljenja dreves smrtno nevarna, zato do preklica odsvetujemo hojo na vseh območjih, kjer so drevesa! Nevarnosti na gozdnih pešpoteh (Golovcu, Grajski grič, Tivoli, Rožnik, Šmarna gora,…) bodo pristojne službe odstranjevale potem, ko bodo odstranile nevarnosti na…

Poziv lastnikom dreves

Mestna občina Ljubljana poziva vse lastnike gozdov, sadnega in okrasnega drevja ter grmičevja ob javnih poteh in občinskih cestah ter drugi komunalni infrastrukturi, naj drevje in grmičevje ustrezno znižajo in prirežejo. Pojav velike količine žleda po vsej Sloveniji je tudi priložnost, da ponovno pozovemo lastnike vseh gozdov, sadnega in okrasnega drevja ter grmičevja ob javnih…